Kako napraviti dating sajt

Rated 3.87/5 based on 699 customer reviews

Web-sajtovi imaju dosta funkcija i mogu biti korišteni u različitim prilikama; web-sajt može biti lični, komercijalni, web-sajt vlade ili neprofitne organizacije.Web-sajtovi mogu biti djelo pojedinca, poslovne ili druge organizacije i obično su vezani za posebnu temu ili svrhu.Audio ili video mogu također biti smatrani "statičnim" sadržajem ako se pokreću automatski ili generalno nisu interaktivni.Ovaj tip web-sajtova često prikazuje iste informacije svim posjetiocima.

Statični web-sajt je onaj koji ima web-stranice pohranjene na serveru u formatu koji se šalje klijentskom internetskom pregledniku.

Web-stranicama se pristupa i transportiraju se sa Hypertext Transfer Protocolom (HTTP), koji može opcionalno upotrijebiti enkripciju (HTTP Secure, HTTPS) da omogući sigurnost i privatnost za korisnika od sadržaja web-stranice.

Korisnička aplikacija, obično internetski preglednik, renderira sadržaj stranice prema HTML markup instrukcijama na monitoru.

Primarno je kodiran u HTML-u; Cascading Style Sheets (CSS) se koriste za kontroliranje izleda iza osnovnog HTML-a.

Slike se često koriste za prikažu željeni izgled i kao dio glavnog sadržaja.

Leave a Reply